};

Projektor Zastępczy w 24h

Ogłaszamy specjalną akcję dla nabywców projektorów instalacyjnych Hitachi. Wystarczy kupić projektor instalacyjny z serii 5000, 8000, 9000 i  wypełnić po zakupie poniższy formularz zgłoszeniowy. Można spać spokojnie, bo nawet jeśli projektor trzeba będzie oddać do naprawy,  w ciągu 24 godzin wyślemy urządzenie zastępcze.

 

projektor_zastępczy_24h_hitachi

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO AKCJI “PROJEKTOR ZASTĘPCZY W 24 GODZINY”

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PO ZAKUPIE PROJEKTORA

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Nazwa instytucji / firmy

Adres email

Nazwa projektora

Numer seryjny projektora

Miejsce instalacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: Arkuszowa 190 , 01-934 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, mailową lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: Arkuszowa 190 , 01-934 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422).

 

REGULAMIN AKCJI “PROJEKTOR ZASTĘPCZY W 24 GODZINY”

1. Program ‘’Projektor zastępczy w 24 godziny’’ polega na udostępnieniu projektora zastępczego w miejsce projektora wysłanego do naprawy gwarancyjnej, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia tejże naprawy.
2. Aby skorzystać z programu ‘’Projektor zastępczy w 24 godziny’’ użytkownik po dokonaniu zakupu projektora Hitachi powinien zarejestrować się na stronie https://czasnahitachi.pl/projektor-zastepczy-w-24h

3. Chęć skorzystania z programu należy zgłosić po przeslaniu potwierdzenia wysłania projektora do naprawy gwarancyjnej w autoryzowanym serwisie Hitachi.

4. Z programu ‘’Projektor zastępczy w 24 godziny’’ mogą skorzystać tylko użytkownicy posiadający projektor Hitachi objęty ważną gwarancja producenta. Program obejmuje projektory instalacyjne Hitachi z serii 5000, 8000 oraz 9000.

projector-installation

5. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do godziny 12.00

6. 24-godzinny termin dostawy dotyczy dni roboczych, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

7. 24-godzinny termin dostawy jest uwarunkowany możliwościami dostawy oferowanymi przez firmy kurierskie. Jeżeli firma kurierska nie jest w stanie zagwarantować dostawy w 24 godziny do miejsca docelowego, termin ten ulega wydłużeniu. Termin zostanie każdorazowo określony poprzez firmę kurierska

8. Program nie obejmuje ani dezinstalacji, ani instalacji projektora zastępczego.

9. Projektor zastępczy może być użytkowany jedynie w miejscu, w którym był użytkowany projektor zgłoszony do naprawy gwarancyjnej. Jeżeli był on zainstalowany w określonym miejscu, projektor zastępczy również może być jedynie zainstalowany w tym samym miejscu.

10. Użytkownik poprzez zgłoszenie się do programu oświadcza, ze dołoży wszelkich starań, aby projektor zastępczy powrócił nieuszkodzony oraz sprawny. Użytkownik jest świadomy, ze może być obciążony kosztami ewentualnej naprawy projektora zastępczego, o ile zostanie on uszkodzony mechanicznie w trakcie pobytu u użytkownika lub tez nie będzie wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta. Projektor musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu transportowym, wraz z kompletem akcesoriów. W przypadku braku któregoś akcesoriów użytkownik może zostać obciążony kosztem ich ponownego zakupu.

11. Użytkownik poprzez zgłoszenie się do programu zgadza się na odesłanie projektora zastępczego na własny koszt na adres: Image Recording Solutions Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa. Wysyłka urządzenia zastępczego powinna nastąpić nie później niż 1 dzień roboczy po otrzymaniu naprawionego projektora gwarancyjnego. Firma Image Recording Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za komercyjne wypożyczenie projektora zastępczego za każdy kolejny dzień opóźnienia.

12. Program ‘’Projektor zastępczy w 24 godziny’’ jest świadczeniem dobrowolnym i bezpłatnym. Jako taki nie jest podstawą do jakichkolwiek innych roszczeń ze strony użytkownika, niewynikających z programu.

13. Program obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku.