};

TEST TEST

Imię

Nazwisko

Numer telefonu

Nazwa instytucji / firmy

Adres email

Nazwa projektora

Numer seryjny projektora

Miejsce instalacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: Arkuszowa 190 , 01-934 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną, mailową lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: Arkuszowa 190 , 01-934 Warszawa) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422).