};

Prosimy o wydrukowanie dokumentu z poniższego załącznika. Do wzięcia udziału w programie “Kto Hitachi handluje, ten kasę zyskuje” prosimy o zapoznanie się z dokumentem z poniższego linku, wydrukowanie go, uzupełnienie, odesłanie skanu na mail: kontakt@irs.com.pl oraz oryginału pocztą tradycyjną na adres: Image Recording Solutions sp. z o.o., Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa

Załącznik nr 2 do regulaminu Programu „Kto Hitachi handluje ten kasę zyskuje”

Wersja [PDF]

Dokument [Word]